Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Δημογραφική έκρηξη


Δημογραφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη στατιστική μελέτη του πληθυσμού για να διαπιστώσει το σύνολο των κατοίκων, τη σύνθεση του , τις μεταβολές του και όλα τα φαινόμενα που τις προκαλούν. Σκοπός της μελέτης είναι η συναγωγή συμπερασμάτων για την υλική και ηθική βελτίωση των πληθυσμών και λήψη μέτρων για την αποτροπή επιζήμιων συνεπειών που ακολουθούν συνήθως τις διάφορες δημογραφικές μεταβολές.
Μια σπουδαία εργασία που γίνεται για το σκοπό αυτό είναι η απογραφή του πληθυσμού, με την οποία διαπιστώνεται η ποσοτική και ποιοτική κίνηση του και γίνεται μελέτη όλων των προβλημάτων που τον απασχολούν. Ειδικότερα, εξακριβώνεται ο αριθμός των κατοίκων σε κάθε περιφέρεια, η ηλικία τους, το φύλο, το θρήσκευμα, η γλώσσα, ο βαθμός μορφώσεως, ο τόπος γεννήσεως, το επάγγελμα κ.ά. Με την απογραφή επιτυγχάνεται και η στατιστική μελέτη της κινήσεως του πληθυσμού μιας χώρας σε σύγκριση με προηγούμενες στατιστικές. Μελετάται έτσι συγκριτικά η μετανάστευσηαστυφιλία, αύξηση ή μείωση γεννήσεων, γάμων, θανάτων, μείωση πληθυσμού ορισμένων περιφερειών κ.α. και εξάγονται συμπεράσματα για τη βελτίωση της ζωής του πληθυσμού και την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που δημιουργούνται με τις αλλαγές.
Η δημογραφία έκανε την εμφάνισή της κυρίως κατά τον 17ο αιώνα, συγχρόνως με τη γέννηση της στατιστικής και από τα μέσα του 17ου αιώνα έγιναν διάφορες αξιόλογες έρευνες με σημαντικότερη του Τόμας Ρόμπερτ Μάλθους [1798] σχετικά με τα προβλήματα της αύξησης του πληθυσμού, αλλά και του Αντολφ Κετελέ [1796-1874]. πηγή wikipedia/Δημογραφία

Ο Μάλθους διατύπωσε το νόμο που φέρει το όνομά του, σύμφωνα με τον οποίο ο πληθυσμός τείνει να αυξάνει γρηγορότερα από την τροφή που χρειάζεται για τις ανάγκες του. Προτείνει  τη μη τέλεση γάμου από όσους δε διαθέτουν τα μέσα να διαθρέψουν οικογένεια.

Παρατηρήστε τη δημογραφική εξέλιξη στην Ελλάδα από το 1961

Σημείωση: στον αριθμό των κατοίκων προσθέστε νοητά 3 μηδενικά για να μετατραπεί ο αριθμός σε εκατομμύρια πχ. το 1975 ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι 9 000 000


  • Ένα από τα αίτια του Β' ελληνικού αποικισμού τον 8ο αι. ήταν η δημογραφική έκρηξη δηλαδή η απότομη αύξηση του πληθυσμού που ανάγκασε τους ανθρώπους να αναζητήσουν νέους χώρους εγκατάστασης. 
  • Τον 20ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε ο όρος baby boom που εκφράζει την απότομη πληθυσμιακή αύξηση των ΗΠΑ έτσι όπως σημειώθηκε κατά τη μεταπολεμική περίοδο. 

"Μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1946 έως το 1964 περίπου παρουσιάστηκε μεγάλη έξαρση στον αριθμό των γεννήσεων, το γνωστό ως baby boom, ενώ τα χρόνια που ακολούθησαν έως τις μέρες μας, περάσαμε στο άλλο άκρο, την υπογεννητικότητα (baby crash)". Πηγή: S.O.S. -Το δημογραφικό ζήτημα – Προβλέψεις για την επόμενη δεκαετία 

  • Το μεταπολεμικό  baby boom των ΗΠΑ είναι σχεδιασμένο με κόκκινο χρώμα. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου